Clean Drain L1+ L2

APRAKSTS UN LIETOŠANA:
Clean Drain L1 + L2 tiek lietots caurules iekšējā diametra atjaunošanai kanalizācijas sistemās.

Clean Drain L1 + L2 satur 2 komponentus: L1 un L2.

Clean Drain L1 + L2 savienojumā rodas putas, tās tīra visu caurules diametru no tauku nosēdumiem.
 

DOZĒŠANA:
1 daļu L2 (sākuma doza no 100 ml) ieliet traukā, 2 daļas L1 ieliet tajā pašā traukā, kur automātiski notiks reakcija un sajaukšanās.
Kad rodas putas vai maisījuma pašsasildīšanās ( līdz 25-30C), šķīdumu ieliet  vajadzīgā vietā.
 

DARBS AR PRODUKTU:
Korozijas bīstams.
 

UZMANĪBU!
Strādājot ar produktu, ieteicams lietot aizsargbrilles un aizsargcimdus.

 

 

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS:
Ārējais izskats: caurspīdīgs šķīdums
Šķīdība: 100% ūdenī
Uzglabāšanas ilgums: 6 mēn., pie temperatūras ne augstākas par 15C, tumšā vietā, neatvērtā iesaiņojumā.

© 2012 - 2020 All rights reserved - SIA LETCLEAN    //    Webdesign IntAve SIA