CLEANOTAN 405


APRAKSTS UN LIETOŠANA:
CIeanotan 405 - produkts sastāv no tanīniem, lignīniem. fosfonātiem, poliakrilātiem un nātrija hidroksīda savienojumiem.


CIeanotan 405 - pielieto ūdens kondicionēšanai centrālajā apkures sistēmā. Absorbē skābekli, saista paliekošo cietību un veido aizsargplēvi uz metāla virsmas. Attīra metāla virsmas no nosēdumiem, padara duļķus kustīgus, kā rezultātā tos viegli atfilieret.
 

DOZĒŠANA:
CIeanotan 405 - dozējas sistēmā pēc tanīna līmeņa no 12,0 līdz 16,0
CIeanotan 405 var padot ar dozējošo sūkni, tieši no kannas.

DOZĒŠANAS KONTROLE:
Notiek, vadoties pec pH līmeņa sistēmas ūdenī, uzturot pH līmeni 9,0 — 11,0. Ja sistēmā ir krāsainie metāli, kā arī lodētie plākšņveida siltummaiņi, pH līmenis jāuztur 9,0 - 9,5.

           
PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS:
Atlikušie cietības sāļi pārvēršas kustīgās dūņās un nepārklāj siltumvirsmas.
 

DROŠĪBA:
CIeanotan 405 - sārmains produkts. Īpaši bīstams neatšķaidītā veidā. Produktam nokļūstot acīs, izmazgāt ar lielu ūdens daudzumu un nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. Strādājot ar produktu, izmantot aizsargdrēbes, cimdus un brilles.
 

 

 

 

PAMAT-SPECIFDKĀCIJA:
Izskats: tumši brūns šķidrums
Smaka: viegla
pH vērtība: >13
Uzliesmošanas t°: nav
Blīvums: 1,2-1,3
Šķīdība: 100% ūdenī
Uzglabāšanas ilgums: ne vairāk kā 12 mēn., atverot iepakojumu, pie temperatūras zemākas kā 5°C
 

IEPAKOJUMS:
CIeanotan 405 tiek piegādāts 25 l kannās un 200 l mucās.

© 2012 - 2020 All rights reserved - SIA LETCLEAN    //    Webdesign IntAve SIA