CLEANOTAN DH

APRAKSTS UN LIETOŠANA:
CIeanotan DH - produkts sastāv no tanīniem, lignīniem. fosfonātiem, poliakrilātiem, vara ihibitotiem un nātrija hidroksīda savienojumiem.
CIeanotan DH - pielieto ūdens kondicionēšanai centrālajā apkures sistēmā. Absorbē skābekli, saista paliekošo cietību un veido aizsargplēvi uz metāla virsmas. Daļēji attīra metāla virsmas no nosēdumiem padara duļķus kustīgus, kā rezultātā tos viegli atfilierēt.
 

DOZĒŠANA:
CIeanotan DH - dozējas sistēmā no 0,01 - 0,15 l/m3. atkarībā no pH un ūdens cietības.
Līdz 0,15 l/m3 – jēlūdenī
Līdz 0,05 l/m3 – mīkstā ūdenī
pH līmenis 9,00 – 9,50
CIeanotan DH var padot ar dozējošo sūkni, tieši no kannas.

 

DOZĒŠANAS KONTROLE:
Notiek, vadoties pec pH līmeņa sistēmas ūdenī, uzturot pH līmeni 9,0 — 11,0. Ja sistēmā ir krāsainie metāli, kā arī lodētie plākšņveida siltummaiņi, pH līmenis jāuztur 9,0 - 9,5.
 

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS:
Atlikušie cietības sāļi pārvēršas kustīgās dūņās un nepārklāj siltumvirsmas.
 

DROŠĪBA:
CIeanotan DH - sārmains produkts. Īpaši bīstams neatšķaidīta veidā. Produktam nokļūstot acīs, izmazgāt ar lielu ūdens daudzumu un nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. Strādājot ar produktu, izmantot aizsargdrēbes, cimdus un brilles.

 

 

PAMAT-SPECIFDKĀCIJA:
Izskats:  tumši brūns šķidrums
Smaka: viegla
pH vērtība: > 13
Uzliesmošanas t°: nav
Blīvums: 1,2-1,3
Šķīdība: 100% ūdenī
Uzglabāšanas ilgums: ne vairāk kā 12 mēn., atvērot iepakojumu pie temperatūras zemākas kā 5°C
 

IEPAKOJUMS:
CIeanotan DH tiek piegādāts 25 l kannās un 200 l mucās.

© 2012 - 2020 All rights reserved - SIA LETCLEAN    //    Webdesign IntAve SIA